Privacyverklaring

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens die als privacygevoelig bekend staan van groot belang. Als wij privacygevoelige gegevens verwerken, dan nemen wij daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens wordt er door ons aansluiting gevonden bij de eisen zoals deze te vinden zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop uw persoonsgegevens via deze website worden verwerkt. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed door te nemen, zodat u op de hoogte komt van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens
Er kunnen gegevens achtergelaten worden als u onze website bezoekt en dat kunnen onder meer privacygevoelige gegevens zijn. Wij verklaren hierbij dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden als u de gegevens rechtstreeks aan ons heeft opgegeven of dat bij het achterlaten van uw gegevens dat duidelijk is gemaakt. Bedrijfsgegevens vallen overigens niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en deze privacyverklaring is dan ook alleen van toepassing op particuliere bezoekers. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan onder meer uw mailadres en aan de naam, adres en woonplaats.

Formulier
Indien u op een rechtstreekse manier uw gegevens kunt achterlaten op deze website, dan wordt dat bijvoorbeeld aan de hand van een formulier of open veld gedaan. Zo kunt u zich bijvoorbeeld aanmelden voor een nieuwsbrief of het contactformulier invullen om contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens op het moment dat deze bij ons binnenkomen, maar alleen zolang het nodig is om de kwestie af te handelen. Per mail is het mogelijk dat wij contact opnemen voor commerciële doeleinden, maar het is uiteraard altijd mogelijk dat u aangeeft daar geen prijs op te stellen. Er is dan ook een afmeldmogelijkheid voor beschikbaar. Indien nodig kunnen er gegevens voor de locatie worden verzameld, maar als dat het geval is, dan zal expliciet om uw toestemming worden gevraagd. Indien een andere partij, zoals Google Maps gegevens opslaat, dan is de privacyverklaring van die partij daarop van toepassing.

Registreren voor diensten
Het kan zijn dat u zich voor bepaalde diensten dient te registreren. De geregistreerde gegevens bestaan dan bijvoorbeeld uit een gebruikersnaam en persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan door ons bewaard om het voor u een volgende keer gemakkelijker te maken. U hoeft dan niet bij ieder bezoek de gegevens in te vullen, maar krijgt rechtstreeks toegang tot de diensten. Als u zich via deze website aanmeldt bij Kroon Casino dan zal deze partij op een eigen manier met de geregistreerde gegevens omgang.

Wij zullen op geen enkele manier privacygevoelige gegevens met derden delen of aan andere partijen verstrekken. Dat gebeurt alleen indien daar een wettelijke verplichting op rust of als er sprake is van mogelijke fraude. Bij fraude of misbruik van deze website of een vermoeden daarvan kunnen wij uw gegevens aan beschikbaar stellen aan de bevoegde autoriteiten.

Beveiliging
Er worden beveiligingsmaatregelen genomen, zodat eventueel misbruik of toegang zonder toestemming tot persoonsgegevens voorkomen kan worden. Zoals gezegd verstrekken wij uw gegevens niet aan derden, maar er zijn wel social media buttons beschikbaar. Als u daar gebruik van maakt, dan kan het betreffende kanaal van social media uw gegevens verzamelen en bewaren. Met betrekking tot uw gegevens worden er verder statistieken bijgehouden, maar dan zonder namen of andere persoonsgegevens. De gegevens voor de statistieken worden dan ook geanonimiseerd.

Deze privacyverklaring is op geen enkele wijze van toepassing op websites van derden. U kunt op een website van een derde terechtkomen via deze website, zoals op de website van Kroon Casino. In dat geval is er geen sprake meer van de toepassing van deze privacyverklaring, maar geldt het beleid zoals dat door de andere partij wordt gevoerd. Wij geven geen garanties en doen geen mededelingen over de privacyverklaringen van andere partijen. U kunt uiteraard altijd van de gelegenheid gebruikmaken om de privacyverklaring van de andere partij na te lezen alvorens u verder gebruik gaat maken van de website.

De inhoud van deze privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd, zodat wij aanraden om bij een nieuw bezoek aan deze website de verklaring nogmaals te bekijken om na te gaan of er veranderingen in zijn opgenomen. Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze verklaring, dan staat het u vrij om contact met ons op te nemen.