Een hand schrijft het woord 'Disclaimer' op een oud stuk perkament, wat suggereert dat belangrijke juridische informatie of voorwaarden worden vermeld.

Disclaimer

Op deze website wordt content verstrekt met Kroon Casino als thema. De informatie wordt verstrekt aan bezoekers die zich daardoor een zo compleet mogelijk beeld kunnen vormen van wat het genoemde online casino allemaal te bieden heeft. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de inhoud op deze website leidt tot het aanzetten van gokken.

Deze website is zelf geen aanbieder van online kansspelen. Het is dan ook niet mogelijk om geld in te zetten op deze website om een casinospel te spelen. Daarnaast vormen wij geen onderdeel van Kroon Casino en zijn dan ook niet als zodanig betrokken bij de activiteiten die door het online worden uitgevoerd.

Wij willen u er graag op wijzen dat het uw eigen keuze is om wel of niet te gaan gokken in het online casino en de verantwoordelijkheid daarvan ligt dan ook volledig bij u. Het gokken op online kansspelen brengt een risico met zich mee en het is uw keuze of u dat risico neemt. Wij zijn verder niet verantwoordelijk voor inhoud die op de website van het genoemde online casino wordt vermeld en kunnen in die zien daar dan ook niet voor aansprakelijk worden gehouden. Indien u verlies lijdt of met schade te maken krijgen als gevolg van het gokken, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid. Dat geldt ook voor alle andere gevolgen die door het online gokken kunnen ontstaan.

Het streven van deze website is om correcte informatie met bezoekers te delen en de inhoud wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Als er voorwaarden, informatie, promoties of acties wijzigingen ondergaan op de casinowebsite, dan hebben wij daar niet altijd direct zicht op. Dat heeft tot gevolg dat de actualiteit van de informatie niet gegarandeerd kan worden en dat wordt aanbevolen om eventuele acties of promoties altijd op de actualiteit te controleren door Kroon Casino te bezoeken. Het is ook verstandig om de voorwaarden door te nemen bij een bezoek aan het online casino. Indien gewenst of bij vragen kunt u de helpdesk van het online casino raadplegen. Het is in ieder geval bekend dat Kroon Casino over een licentie beschikt om online kansspelen aan te bieden. Wij kunnen op geen enkele manier aansprakelijkheid aanvaarden of geacht worden voor een verschil in inzicht met betrekking tot de voorwaarden en inhoud van de website van het online casino of met betrekking tot het online gokken. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade, eventuele verliezen of andere gevolgen.

Wij bieden u een uitgebreid overzicht met informatie over Kroon Casino en als u daarin strategieën tegenkomt, dan geldt dat u daar gebruik van kunt maken, maar wij laten u weten dat strategieën nooit een garantie op winst bieden. U kunt altijd zelf de strategie bepalen, waarmee u wilt gaan gokken. Indien u verlies lijdt, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk en dat geldt uiteraard ook als u winst maakt.

Indien er op deze website van interactieve mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, dan geldt dat wij onder voorbehoud reacties op berichten accepteren en dat wij van het recht gebruik kunnen maken om reacties te verwijderen of te bewerken indien deze ongepast zijn.

U neemt een risico als u online gaat gokken. U kunt namelijk geld winnen, maar er bestaat ook een mogelijkheid om geld te verliezen. Dat is ook een reden dat wij aanraden om alleen maar te gokken met geld dat niet voor andere zaken nodig is. Als u dan een keer verliest met gokken, dan komt u daardoor niet in de financiële problemen. 1 procent van de spelers heeft problemen op het gebied van gokken en kan te maken hebben met gokverslaving. Indien u zich zorgen maakt over het gokken of te maken heeft met gokproblemen, dan raden wij aan actie te ondernemen en hulp in te schakelen. Er zijn diverse hulpverlenende instanties die u bij uw gokproblemen kunnen helpen.

Informatie op deze website
Het is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan om enige inhoud van deze website te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Het is evenmin toegestaan om de inhoud op deze website op een commerciële manier te exploiteren. Mocht u zonder toestemming een deel van de inhoud of de complete inhoud gebruikt hebben voor andere doeleinden, dan rekenen wij een door de rechter vastgesteld economisch waardetarief per woord van 0,36 euro.