Algemene voorwaarden en disclaimer

De inhoud van de algemene voorwaarden en disclaimer zijn van toepassing op de website van Krooncasino.me. De eigenaar van de website wordt als eigenaar aangeduid en u bent de gebruiker of bezoeker van deze site. Met gebruiken bedoelen wij alle denkbare handelingen die uitgevoerd kunnen worden en met content de volledige inhoud van deze website. Alle informatie die hier wordt verstrekt is van toepassing op deze website.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de inhoud van de algemene voorwaarden en disclaimer. De inhoud op deze website is zorgvuldig door de eigenaar samengesteld, maar er wordt door de eigenaar geen enkele aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot de content, eventuele onvolledigheden of onjuistheden. De eigenaar heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites die u via Krooncasino.me kunt bezoeken. Het is niet toegestaan om oneigenlijk gebruik te maken van content, deze te delen of op andere manier te gebruiken of te verspreiden. Ook inbreuk op intellectuele rechten is niet toegestaan. Toestemming om content te gebruiken, dient schriftelijk aangevraagd te worden en kan uitsluitend schriftelijk worden verkregen.

Kansspelen op internet
Als u als gebruiker van deze website besluit om online kansspelen te gaan spelen, dan is dat uw persoonlijke keuze en valt dat ook onder uw eigen verantwoordelijkheid. Het is volgens de Wet op de kansspelen alleen toegestaan dat kansspelaanbieders met een vergunning online kansspelen, zoals online casinospellen mogen aanbieden. Verlaat u deze website via een link of anderszins en komt u daardoor op de website van Kroon Casino terecht, dan bevindt u zich op dat moment in een online casino van een buitenlandse aanbieder. Eventuele gevolgen die daaruit ontstaan, vallen niet onder de wetgeving in Nederland. Overigens zijn doorgaans een groot aantal online casino´s in Verenigd Koninkrijk, Malta of Curaçao gevestigd en beschikken zij daar over een licentie van de autoriteiten om online kansspelen aan te bieden.

Bent u inwoner van Nederland? In dat geval is wel de Nederlandse kansspelbelasting van toepassing als u winst maakt in een buitenlands online casino. Het percentage kansspelbelasting bedraagt 29 procent en u bent zelf verantwoordelijk om boven het grensbedrag van 449 euro aangifte te doen voor de kansspelbelasting bij de Belastingdienst. Er zijn nog altijd online casino´s die niet over een licentie beschikken en wat dat betreft, kan er geen garantie worden gegeven ten aanzien van de toezicht op betrouwbaarheid, veiligheid en eerlijkheid van de kansspelaanbieder. U dient zich daar uiteraard altijd van bewust te zijn. Zoals u kunt zien als u de website van Kroon Casino via Krooncasino.me bezoekt, beschikt dit online casino over een licentie en zijn er tevens certificaten beschikbaar.

Wet op de kansspelen 1964
In 1964 is de Wet op de kansspelen is van toepassing op spelers die in Nederland gokken. Bij het bezoeken van een andere website via Krooncasino.me kan er andere regelgeving van toepassing zijn die betrekking kunnen hebben op eventuele gevolgen waar u mee te maken kunt krijgen. Het betreffende online casino valt namelijk onder buitenlandse regelgeving, want in Nederland is het tot op heden niet mogelijk om een licentie te verkrijgen. Dat zal veranderen als de Wet kansspelen op afstand wordt ingevoerd. In Nederland wordt er door de Kansspelautoriteit toezicht gehouden en de regelgeving van de huidige kansspelwet gehandhaafd. Deze instantie heeft de mogelijkheid om boetes op te leggen als buitenlandse aanbieders van online kansspelen regels overtreden. Dat kan onder meer als het buitenlandse online casino de informatie aanbiedt in de Nederlandse taal, reclame richt op Nederlandse spelers of een Nederlandse domeinnaam hanteert. Als gebruiker van een casinowebsite bent u zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Krooncasino.me
Krooncasino.me is een informerende website om bezoekers informatie te verstrekken over gokken in Kroon Casino. De informatie varieert van uitleg over casinospellen tot het brengen van nieuws en promoties. De inhoud van deze website wordt in het Nederlands beschikbaar gesteld, zodat alle Nederlandstalige spelers er gebruik van kunnen maken. Er wordt op deze website verwezen met links naar andere websites. Als u een dergelijke link volgt en op de andere website terechtkomt, dan is de inhoud van deze algemene voorwaarden en disclaimer er niet op van toepassing. De aanbieder van online kansspelen voert wat dat betreft een eigen beleid en wij zijn daar niet verantwoordelijk voor. Adverteerders kunnen overigens gebruikmaken van bijvoorbeeld cookies en gegevens verzamelen. Het is belangrijk dat u zich daar bewust van bent.

Wij hebben geen zeggenschap, geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid als u onze website via een link verlaat en op een site van een derde terechtkomt. Er kan dan ook een ander privacy beleid van toepassing zijn net als andere algemene voorwaarden. U kunt altijd de privacyverklaring, algemene voorwaarden en disclaimer op de andere website nalezen om te kijken wat daar de inhoud van is. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor informatie van andere partijen en zijn evenmin aansprakelijk voor schade die eventueel kan ontstaan. Het gaat daarbij niet alleen om directe schade, maar eveneens om indirecte schade waarmee u te maken kunt krijgen bij het gebruikmaken van de content op deze website en van het gebruik van andere websites. Er kan bij het gebruik van de site Krooncasino.me geen rechten aan het gebruik ervan ontleend worden of ergens aanspraak op worden gemaakt.

Er wordt door Krooncasino.me geen garantie gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Ook ten aanzien van eventuele onvolledige informatie of onjuistheden kunnen er geen rechten worden ontleend. Als u onjuistheden opmerkt op deze website, dan kunt u altijd contact opnemen.

Problemen met gokken
Iedereen die besluit om te gaan gokken, dient er rekening mee te houden dat er sprake is van een risico. Het risico op winst of verlies spreekt voor zich, maar voor een aantal spelers geldt dat er problemen kunnen ontstaan die in een ernstige situatie tot gokverslaving kan leiden. Wij raden aan om altijd bewust te zijn van een dergelijke risico en daarvoor de nodige maatregelen te nemen. Verantwoordelijk spelen houdt in dat u niet geld speelt dat ergens anders voor nodig is en dat u op tijd stopt met gokken, ook al is er sprake van een verliessituatie.

Leen in ieder geval nooit geld om te gokken en ga ook niet spelen als u heeft gedronken, drugs heeft genomen, te vermoeid bent of als u aan een depressie lijdt. Verder raden wij aan het geldelijk overzicht te bewaren. Mocht u uw eigen grenzen overschrijden en is er sprake van gokproblematiek, schroom dan niet om tijdig hulp in te schakelen. Er zijn professionele instanties waar u voor hulp bij gokproblemen en gokverslaving terecht kunt.